Množenje cijelih brojeva bez upotrebe operatora množenja

Isječak Java kôda prikazuje primjer metode za množenje dva cijela broja, bez upotrebe operatora množenja.
Množenje je izvedeno upotrebom while petlje.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
public static int mnozenje(int prviBroj, int drugiBroj) {
	int umnozak = 0;
	
	if (drugiBroj < 0) {
		drugiBroj = 0 - drugiBroj;
		prviBroj = 0 - prviBroj;
	}
	
	while (drugiBroj > 0) {
		umnozak = umnozak + prviBroj;
		drugiBroj = drugiBroj - 1;
	}
	
	return umnozak;
}