Paritetni bit

Paritetni bit je dodatni bit koji se dodaje na kraj kodne riječi da bi se osigurao određen broj jedinica u njoj. Paritetni bit se određuje tako da, u kombinaciji s ostalim bitovima, kodna riječ sadrži isključivo paran broj jedinica kod parnog pariteta (engl. even parity), odnosno, neparan broj jedinica kod neparnog pariteta (engl. odd parity). [1] S time omogućuje jednostavnu detekciju pogreške u prijenosu, ali ju ne može ispraviti.

Parni i neparni paritet

Pri korištenju parnog pariteta, paritetni bit se dodaje tako da u kombinaciji s bitovima kodne riječi uvijek postoji isključivo paran broj jedinica. Ako dana kodna riječ sadrži paran broj jedinica, paritetni bit koji dodajemo ima vrijednost nula, a ako dana kodna riječ sadrži neparan broj jedinica, paritetni bit koji dodajemo ima vrijednost jedan. Ukupan broj jedinica, uključujući paritetni bit, mora biti paran.

Pri korištenju neparnog pariteta, paritetni bit se dodaje tako da u kombinaciji s bitovima kodne riječi uvijek postoji isključivo neparan broj jedinica. Ako dana kodna riječ sadrži paran broj jedinica, paritetni bit koji dodajemo ima vrijednost jedan, a ako dana kodna riječ sadrži neparan broj jedinica, paritetni bit koji dodajemo ima vrijednost nula. Ukupan broj jedinica, uključujući paritetni bit, mora biti neparan.

Za za istu kodnu riječ, paritetni bit kod parnog i neparnog pariteta imaju inverznu vrijednost.

Primjer korištenja parnog i neparnog paritetnog bita

Zadanim kodnim riječima je potrebno dodati paritetni bit koristeći parni i neparni paritet.

Kodna riječ
(7 znamenaka)
Kodna riječ s parnim paritetom
(8 znamenaka)
Kodna riječ s neparnim paritetom
(8 znamenaka)
0000000 00000000 00000001
1000000 10000001 10000000
0110011 01100110 01100111
1010101 10101010 10101011
1111111 11111111 11111110

Označen i razmaknut paritet

Ponekad je paritetni bit prisutan ali se ne koristi te nema nikakvu funkciju. Takav paritet se često naziva označen paritet (engl. mark parity) ili razmaknut paritet (engl. space parity), ovisno o prijednosti paritetnog bita. Kod označenog pariteta, paritetni bit uvijek ima vrijednost 1. Kod razmaknutog pariteta, paritetni bit uvijek ima vrijednost nula. [2]

Detekcija pogrešaka

Paritetni bit se koristi za jednostavnu detekciju pogrešaka prilikom prijenosa kodnih riječi. Ako se neparan broj bitova prenese pogrešno (uključujući paritetni bit), paritet će biti netočan te će ukazati na pogrešku u prijenosu. Paritetni bit može samo otkriti pogrešku, međutim ne može ju ispraviti jer ne može otkriti koji bit ili bitovi su pogrešno preneseni. Stoga, u slučaju otkrivanja pogreške u primljenom podatku, podatak se mora potpuno odbaciti, te se slanje mora ponoviti. Njegova mana je da slanje podatka preko linije s izraženim šumom može potrajati duže vremena uslijed stalnih ponavljanja. Njegove prednosti su to što koristi samo jedan dodatni bit za zaštitu te zahtjeva samo jedan XOR sklop za generiranje paritetnog bita. [3]

Primjena

Paritetni bit se najčešće primjenjuje u hardveru kod kojeg se slanje kodne riječi može jednostavno ponoviti u slučaju pogreške u prijenosu. Na primjer, PCI sabirnice koriste paritet za detektiranje pogrešaka u prijenosu. [4]

Reference

1. Paunović, Stanko (1999). Digitalna Elektronika, 1. svezak, 2. izdanje, str. 33. Zagreb: Školska Knjiga. ISBN 978-953-0-21147-6.
2. Venkateswarlu, N. B. (2014). Computer Science and Information Technology for GATE, str. 1.89. New Delhi: McGraw Hill Education (India) Private Limited. ISBN 978-1-25-902720-8.
3. Rajput, Uday Singh (2012). Advanced Discrete Mathematics, str. 55. New Delhi: PHI Learning Private Limited. ISBN 978-81-203-4589-8.
4. PCI Special Interest Group (1998). PCI Local Bus Specification Revision 2.2., str. 93. (PDF)