Množenje cijelih brojeva bez upotrebe operatora množenja

Isječak Java kôda prikazuje primjer metode za množenje dva cijela broja, bez upotrebe operatora množenja. Množenje je izvedeno upotrebom while petlje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 public static int mnozenje(int prviBroj, int drugiBroj) { int umnozak = 0; if (drugiBroj < 0) { drugiBroj = […]

Paritetni bit

Paritetni bit je dodatni bit koji se dodaje na kraj kodne riječi da bi se osigurao određen broj jedinica u njoj. Paritetni bit se određuje tako da, u kombinaciji s ostalim bitovima, kodna riječ sadrži isključivo paran broj jedinica kod parnog pariteta (engl. even parity), odnosno, neparan broj jedinica kod neparnog pariteta (engl. odd parity). […]

Duljina kodne riječi

Duljina kodne riječi

U računalstvu i teoriji informacije, duljina kodne riječi označava broj znamenaka (bitova) u jednoj kodnoj riječi. Često se označava malim slovom l. Ona je vrlo bitno svojstvo kodne riječi. Generalno, preferiraju se kraće kodne riječi kako bi efikasnost koda bila što veća. [1] Prosječna duljina kodne riječi Prosječna duljina kodne riječi koristi se kod entropijskog […]

Huffmanov kod

Huffmanov kod

U računalstvu i teoriji informacije, Huffmanov kod je poseban prefiksni kod koji se najčešće koristi za sažimanje podataka bez gubitaka. Proces pronalaženja ili korištenja toga koda naziva se Huffmanovo kodiranje. Algoritam pomoću kojega se pronalazi kod, konstruirao je David Albert Huffman za vrijeme doktorskog studija na MIT-u. Svoje otkriće objavio je u radu “A Method […]