Teorija informacije

Na ovoj stranici se nalazi popis pojmova i principa koji se najčešće obrađuju u teoriji informacije.